MENU

NAŠE PRÁCE


Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty


Vysoutěžili jsme státní zakázku na zajištění prvků publicity projektů, jež jsou spolufinancované Evropskou unií - Fondem soudržnosti. V rámci publicity zajišťujeme pro jednotlivé projekty následující služby: 
- instalace a návrhy velkoplošných panelů (billboardů)
- instalace a návrhy pamětních desek 
- slavnostní zahájení a ukončení jednotlivých projektů 
- tiskové konference  
- 3D videokompozice
- tiskové zprávy, inzerce  
- mediální prezentace 
- informační materiály - brožury, samolepky, plakáty 
- reklamní předměty