#video production

Natočili jsme emotivní CSR video

Natočili jsme emotivní CSR video

Text: Jan Strmiska | Idea Maker

For the English version, scroll down.

Opět jsme pořádali galavečer pro Be Charity a akce opět přinesla rekordní částku na pomoc nemocným dětem, lidem, kteří potřebují přispět na operace, hendikepovaným lidem, kteří se vrací do života a hledají zaměstnání. Částky jdou také přímo nemocnici milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Projekt vznikl ve spolupráci s časopisem Vogue, Johann W, DSC Gallery, Preciosa Group, Brunello Cucinelli a mnoha dalšími partnery, včetně HC Sparta Praha. Všichni věnovali skvělé ceny do dražby. Umělecká díla, prsteny, kufry pokryté křišťály, zážitky atd..

Video pro charitu

Pro akci agentura OlmerAD natočila vysoce emotivní video, kde tři maminky postižených dětí vypráví o svých osudech a tvrdé realitě. I díky tomuto emotivnímu sdělení galavečer nasbíral rekordní částku 7 239 500 korun od přítomných účastníků.

všechno je JEN díky báře a pavlíně

Nadační fond Be Charity doslova vydupala ze země Barbara Nesvadbová. Už 8 let spoluprožívá příběh každého žadatele, pomáhá, stará se, chrlí energii a zachraňuje. Pokud chcete pomoci, podívejte se na stránky nadace Be Charity a pošlete libovolnou částku na jejich transparentní účet. Fond rozděluje 100 % získaných prostředků, ani koruna nejde na fungování fondu.

Zakladatelka nadace Bára s Marcelou, CEO Olmer AD.
Druhá superdůležitá duše nadace, Pavlína Saudková. Fotografka, novinářka, maminka tří skvělých dětí a člověk, který neváhá investovat čas, energii a spoustu vlastních peněz do pomoci bližním. DĚKUJEME!

Johann W má lahev od Dante

Do  akce jsme zapojili i naše klienty, například značku vína Johann W. Jen pro tuto dražbu jsme připravili kolaboraci Johann W s mladým umělcem Dante Danielem Hartlem. Jediná láhev od tohoto postkonceptuálního umělce se vydražila za 60 000 korun. Nejlepší Cuvée Pinot Blanc, ročník 2016 a nejlepší umělec.

Exluzivní lahev vína od Johann W, kterou designově zpracoval Dante Daniel Hartl.

DSC Gallery

Největší dárce uměleckých věcí do dražby darovala díla Lubomíra Typlta, Václava Ciglera, Pasta Onera, Krištofa Kintery, Jiřího Davida, Jiřího Georga Dokoupila a dalších.

Obraz Lubomíra Typlta vydražil a i tím přispěl k celkové rekordní vydražené částce majitel OlmerAD. Uprostřed Co-Founder a owner DSC Gallery Olga Trčková. A vpravo Libor Bouček.
Nejslavnější český fyzioterapeut, Prof. Pavel Kolář na podiu.
Bára Nesvadbová s Olgou Trčkovou ukazují obrazy připravené do dražby. Nahoře Pasta Oner, bílý obraz je od Krištofa Kintery a v popředí Jan Hýsek.
Stůl umělců :-), vlevo Pasta Oner, v brýlích Martin Krajc.
Jsme hrdí na to, že jsme mohli podpořit a zorganizovat další charitativní galavečer nadace Báry Nesvadbové, jejíž jsme dlouholetým partnerem. Uprostřed Marcela C. Olmer, CEO Olmer AD.

Aukční katalog, který jsme pro akci také připravili, je ke stažení zde.

--- In English

We are proud to have been able to support and organize another charity gala evening for the Bára Nesvadbová foundation, with which we have been a long-term partner.

Once again, we organized a gala evening for Be Charity and the event again brought in a record sum to help sick children, people who need money for surgeries, handicapped individuals returning to life and seeking employment. The amounts also go directly to the hospital of the Merciful Sisters of St. Charles Borromeo. The project was created in collaboration with Vogue magazine, Johann W, DSC Gallery, Preciosa Group, Brunello Cucinelli and many other partners, including HC Sparta Prague. Everyone donated great prizes for the auction. Artworks, rings, suitcases covered in crystals, experiences, etc.

Video for charity

For the event, the OlmerAD agency filmed a highly emotional video where three mothers of disabled children tell stories of their own and their children's fates, their expectations and harsh reality. Thanks in part to this emotional message, the gala evening collected a record sum of 7,239,500 crowns from present participants.

Johann W has a bottle from Dante

We also involved our clients in the event, for example the wine brand Johann W. Just for this auction, we prepared a collaboration between Johann W and the young artist Dante Daniel Hartl. The only bottle from this post-conceptual artist was auctioned for 60,000 crowns. The best Cuvée Pinot Blanc, vintage 2016, and the best artist.

DSC Gallery

The largest donor of artistic items for the auction donated works by Lubomir Typlt, Vaclav Cigler, Pasta Oner, Kristof Kintera, Jiri David, Jiri Georg Dokoupil, and others.

Got a project in mind?

~ Let’s talk.