#VIDEO MARKETING

Jak mojí firmě pomůže natáčení s dronem?

Jak mojí firmě pomůže natáčení s dronem?

Záběry z dronu působí velmi neotřele a tak po něm firemní prezentace i sociální sítě  prahnou. Agentura OLMERad používá tyto záběry velmi často. Zeptali jsme se našeho vrchního pilota dronů, Zbyňka Olmera Jr., na to, jak začít využívat bezpilotní technologii pro marketing firmy.

Autor: Jan Strmiska | Idea Maker OLMER ad.  

For the English version, scroll down >

Můžu si sám natočit svojí vlastní firmu, jen tak, s malinkatým dronem?

Můžeš, ale musíš splnit základní podmínky létání v letovém prostoru. Je to hodně o technické stránce věci a také o bezpečnosti lidí. Jakmile má dron kameru, která umí rozpoznat obličej, musí být registrovaná a pokud chceme mít kvalitní a zajímavý záběr, obličejům se jen těžko vyhneme.

A s jakým dronem mám tedy začít?

Nejspíš si koupíš nejklasičtějšího drona, něco jako je DJI Mini 3 nebo DJI Mini 2. Těch předpisů je tam víc, ale v zásadě jde o to, aby dron létal bezpečně a když už by na někoho spadl, tak aby vážil tak málo, aby udělal co nejmenší škodu. A když to není pro vlastní užití a je to komerční natáčení, musíš mít ještě navíc pojištění.

V naší kanceláři je někdy až významný bzukot :-).
Jak už to u filmu bývá, vyřídit si všechna povolení je ta nejtěžší část práce.

A jak na to? Potřebuju pilotní oprávnění?

Když je to tvůj vlastní projekt, musíš si koupit dron do 250 gramů a ten dron si musíš zaregistrovat. Je potřeba vyplnit on-line kurz a test, kde k tomu dronu dostaneš základní papíry. Tím splňuješ podmínky, kdy můžeš vzletět. Během toho kurzu zjistíš, že existuje letecká mapa. Úplně obecné pravidlo je, že s dronem do 250 gramů se držíš do výšky okolních budov.

To je nějaké až moc jednoduché. A co ve městě? Můžu si tady v centru natočit park?

Když se podívám tady na mapu (pozn. jsme kousek od Staroměstského náměstí v Praze), je tu pro amatéry limit do 100 metrů, což je docela dost. Ale jsou tu jiné problémy. Nesmíš lítat nad pozemními komunikacemi. Musel bys tedy letět nad domem, ale k tomu zase musíš mít povolení majitele pozemku/domu. Takže čistě teoreticky bys i tady v centru Prahy s tím maličkým dronem mohl letět až když si vyřídíš povolení.

Je nějaký rozdíl v tom, když létám ve městě a nad trávou?

Je. Ve městě, neboli nad “HOPem” (ve dronovém slangu Hustě Osídleným Prostorem) se všude pravděpodobně pohybují nezapojené osoby, nad kterými se nesmí létat. Je tam také zástavba a zároveň se musí stále dodržovat letové zóny. Naopak na louce se většinou stačí řídit nejobyčejnějším dronovým pravidem 1:1. Týká se to zase osob. V poloměru kružnice, který se rovná výšce dronu, se nesmí pohybovat žádná nezapojená osoba.

Například: Když bych si chtěl zalétat třeba na Landronce a vyznačil si prostor, kde budu létat do určité výšky, tak si tam mohu v pohodě zalétat, splňuju všechny podmínky a to: nenachází se tam žádná nezapojená osoba, létám do toho limitu, který je určený, mám malý dron a jen si kroužím nad travnatou plochou, což není žádná silnice, zástavba ani nic, co se vztahuje k předpisům.

Jaký je rozdíl mezi zmíněným klasickými dronem s plnou automatikou a sportovními FPV drony, se kterými létáš i ty?

Co se týká pravidel, je rozdíl v tom, že s FPV dronem vlastně nesmíš létat nikde (smích). Protože většina FPV dronů nesplňuje základní podmínku létání v jakémkoli prostoru kde jsou lidi, budovy a komunikace - a to je fail-safe system. Když se u FPV dronu přeruší spojení, vypne se, spadne zem nebo v horším případě někomu na hlavu a konec. Když se DJI přeruší signál, tak má GPSku. Zastaví se, letí nahoru, podívá se a letí domů. Existují tři typy dronů:

Čeho se u dronů nejvíc bojíš?

Za mě největší problém dronů je signál. Nevíš za kterým kopcem, domem, rohem, skálou přijdeš o signál. A když ztratíš signál a kontrolu, je to alfa omega všeho.

Proč létat s FPV, když je kolem toho tolik problémů?

Protože je tam větší dynamika. DJI je takový stabilní stativ, který dělá hezké, plynulé záběry, kdežto FPV je taková ruční kamera, která s sebou hází ze strany na stranu, dá tomu rychlejší a zajímavější úhel. Když točíš automobilovou honičku, točíš jí FPVčkem a když točíš záběry na romantické vinici, tak si na to vezmeš klasického drona.

Jsou místa, kde s drony natáčet nejde?

Když si seženeš povolení, jde všechno (smích). I ve městě. Když si vyklidíš silnici, seženeš si povolení… je to jako film. Když chceš, tak to uděláš. Všechno jde. Teoreticky. Ale když to shrnu, tak nesmíš létat v hustě osídlených oblastech, nesmíš létat nad silnicemi, nad zásahy bezpečnostních služeb, nesmíš létat nad shromážděním lidí a nesmíš létat kolem letišť a v letištních drahách. Ještě je problém s chráněnými krajinnými oblastmi, ale ve zbytku už se to nějak dá zařídit.

Jak zjistím, jaké území má jaké předpisy?

Existuje mapa DronWiew pro provoz dronů v České republice. Jde to otevřít v počítači i stáhnout jako aplikace.

Jde létat indoor?

Jakmile se nezasahuje do letového provozu, neplatí žádná pravidla a je to čistě na majiteli těch vnitřních prostor a na tom jestli jsou tam nějací lidé. Musí být všichni zapojení, tedy vědět o tom a souhlasit.

A pro tebe jako pilota? Vevnitř nefunguje přeci GPSka.

Ano, je to o tom, jak se koukáš. Moderní drony už ale mají senzory. Musíš si dát samozřejmě pozor na to vypnout systém toho vracení se domů aby sis to nerozmlátil o zeď (smích).

Jaký se ti povedl nejlepší záběr?

Mě teď baví ty FPVčka. Natáčel jsem kluky na poli na motorkách a mám z toho hezké video. Ten dron už lítá rychlostí třeba 160 - 180 km/h, takže to už je fakt jiná píseň. A největší zážitek z lítání, na který si teď vzpomenu, že byl fakt extrémní, byl pro klienta ve Španělsku, kdy jsem lítal kolem solární elektrárny Gemasolar. To je Sarumanova věž v živém provedení. To jsou záběry, ze kterých jsem byl úplně pryč.

--- EN

Can I film my own business, just like that, with a tiny little drone?

You can, but you have to meet the basic requirements for flying in the airspace. It's a lot about the technical side of things and also about the safety of people. Once a drone has a camera that can recognise a face, it has to be registered and dealt with in some way. Of course, that's pretty much any time you want a solid shot.

So which drone should I start with?

You'll probably buy the most classic drone, something like the DJI Mini 3 or DJI Mini 2. There's more regulations, but basically it's about making sure that the drone flies safely and if it were to fall on someone, that it weighs so little that it does the least amount of damage. And if it's not for personal use and it's a commercial shoot, you have to have insurance on top of that.

How do you do that? Do I need a pilot's license?

If it's your own project, you have to buy a drone under 250 grams and you have to register the drone. And during that registration you go through certain steps, you basically fill out an online course and a test where you get the basic paperwork for the drone. And that qualifies you to take off. During that course, you find out that there's an aerial map. The very general rule of thumb is that with a drone under 250 grams, you stay within the height of the surrounding buildings.

That's a little too simple. What about in the city? Can I shoot a park downtown?

If I look at the map here (i.e. we're just off Old Town Square in Prague), there's a limit of 100 meters for amateurs, which is quite a lot. But there are other problems. You're not allowed to fly over roads. So you'd have to fly over a house, but again you'd have to have permission from the land/house owner to do that. So, in theory, you could even fly the tiny drone here in the centre of Prague if you get permission.

How do I find out what territory has what regulations?

There is a DronWiew map for drone operations in the Czech Republic. It can be opened on your computer and downloaded as an app.

What was your best shot?

I'm into the FPV stuff now. I shot some guys in a field on motorbikes and I got a pretty nice video of it. The drone is already flying at like 160-180 km/h, so that's a different song. And the biggest flying experience I can remember now that was really extreme was for a client in Spain when I flew around the Gemasolar solar power plant. That's the Saruman tower in live performance. These are the shots that I was completely out of it.

Got a project in mind?

~ Let’s talk.