MENU

NAŠE PRÁCE


Czech Coal

Czech Coal


Vtiskli jsme hnědému uhlí, jeho těžbě a zpracování pozitivnější image. Dokázali jsme, že české uhlí je jistota a pořád dává práci mnoha tisícům lidí v severních Čechách.